Добре дошли на
www.bulgarianscienceproblems.info

ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ!


INFORMATION BLOG with FORUM
of LAZARIN LAZAROV
(owner & moderator)
on BULGARIAN SCIENCE
and HIGHER EDUCATION
Founded Sep. 13, 2005

ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУСИОНЕН БЛОГ
на ЛАЗАРИН ЛАЗАРОВ
(създател и модератор)
“BULGARIANSCIENCEPROBLEMS”
Основан на 13 септември 2005 г.

Този сайт заменя стария сайт
https://groups.yahoo.com/neo/groups/bulgarianscienceproblems/info
с mailbox
bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com
който спря да функционира на 18 декември 2019 г.

ДИСКУСИЯ
    • Изпращайте съобщения / коментари с email до bsp@bulgarianscienceproblems.info
    • Одобрените постинги се разпращат до всички включени в mailing list-a
    • Постинги-отговори се изпращат чрез reply to all
    • Избрани постинги се качват на този сайт
  • Заявка за включване – необходимо е да изпратите празно писмо с ключова дума subscribe в темата (subject) на писмото на следния адрес bsp-join@bulgarianscienceproblems.info След одобрение ще получите потвърждение и ще можете да се включите като член на групата.
  • Заявка за отписване – изпращане на писмо до адрес bsp-leave@bulgarianscienceproblems.info Ще получите потвърждение с линк, отварянето на който завършва отписването.

 

ЗА КОНТАКТИ:
Лазарин Лазаров
0878 517 438
llazarov@karb.info 
техническа поддръжка – georgesimeo@gmail.com

за реклама в сайта пишете на адрес  advertise@bulgarianscienceproblems.info