БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО РЕШЕНИЕ НА СРС

Уважаеми колеги,

Причината да Ви препратя този сигнал до Министерството на образованието и науката (МОН) са наблюденията ми за постоянния Ви интерес към проблемите на образованието и науката в България. При това вашите оценки съвпадат с моите виждания за науката и образованието и те са обективни, справедливи и честни. Особено точни са оценките Ви за необходимостта от наукометрия и за „плачът“ на академичната посредственост, че за това тя не е приложима в социалните и хуманитарните науки.

Случаят, разискван в този сигнал до МОН, засяга темата „плагиатство“. Въпреки наличието на специализиран орган – Комисията по Академична Етика (КАЕ) на МОН – както ще видите от текста на сигнала, 57-ми състав на СРС със свое Решение по гр. дело № 60772 от 2020 г. постановява да се възстанови на работа по Кодекса на Труда (КТ) доказан от КАЕ на МОН плагиат. СРС може да разисква процедурни въпроси по КТ, но не е инстанцията, която да отмени Решение на КАЕ на МОН за извършен от дадено лице акт на плагиатство. Подробности по самия случай има в препратения Ви сигнал до МОН и в прикачения към него файл, съдържащ допълнителна информация за средствата за масово осведомяване. За Ваше сведение в отделен прикачен файл е и самото решение на 57-ми състав на СРС. Макар и достъпът до сайта да е труден, поради лошата му организация, решението би трябвало да е все още налично на сайта на СРС.

В този безпрецедентен случай Министърът на образованието и науката и Ректорът на университета (в този случай УНСС е ответник по делото и той не е обжалвал Решението на СРС), вероятно отново ще трябва да отстранят плагиата, защото актът му на плагиатство е налице и той не е отменен с възстановяването му на работа от СРС по КТ. Редно е да се попита въпросният ректор, защо не е обжалвал очевидно създаденото по метода „cut and paste”, неясно и неграмотно написано решение на съда. Когато го прочетете може да се убедите в това. Същевременно в същия „елитен“ факултет „Международна икономика и политика“, а и в други факултети на УНСС, има и други скандали. Ако в конкретния случай плагиатът бъде възстановен по КТ се създава прецедент и личности като Петър Илиев, бившия министър Везиева или професорът-рекордьор по плагиатство Терзиев, за които медиите писаха подробно, утре може да претендират да бъдат възстановени на заеманите от тях длъжности.

Случаят би било добре да се проучи в детайли и, ако се прецени за възможно, е редно групата Ви да направи коментар по него. Това ще е от полза за образованието, науката и съдебната практика в България.

С най-добри пожелания и надежда за някаква реакция,
Петър П. Петров

ПП: 1. Препратеният Ви сигнал до МОН е регистриран от Приемна МОН (priemna@mon.bg) с вх. № 94-6103/21.11.2022 г.
2. Приложения – два прикачены файла