ЗА НАУЧНИЯ ЕЗИК

Научните идеи и резултати трябва да бъдат
представяни/изказвани толкова просто,

колкото е възможно. (Но не и по-просто!)

А. Айнщайн

 

Научният език се отличава с простота, точност и краткост.

 

Ясното, стегнато и строго научно писане разчита на език, който предпочита директност и еднозначност. Накратко – научният израз трябва да бъде точен, а научното писане – премерено и просто.

 

Акцентът трябва да бъде върху разбираемостта и оценката на информацията, а не върху „елегантността“ на самите думи. Многословието, независимо дали чрез излишества, тавтология или заобикалки, пречи на ясното представяне на откритията и концепциите на изследването и губи времето на читателя. Научният израз не трябва  да изисква повече усилия от необходимото от страна на читателя. Точността и простотата не правят езика сух и скучен, а еднозначен и комуникативен. В научния език символика и импресия нямат място.

Всяко изречение, взето самостоятелно, трябва да бъде граматически завършено и да има логическа смисленост. Ето един пример:

„Оценката на новото научно знание е синергична комбинация от евристични и информационни възможности в процеса на непрекъснати промени в обществената среда”,

(Стоян Денчев в Предеговор на монографията ‘Христо Мутафов, Научният принос, Изд.  За буквите – О писменехь, 2019).

 

Как ‘оценка’ е ‘комбинация от възможности’?

 

Многословие, пренаситени със атрибутивно и предикативно употребени философски термини сложнни изречения, в които се губи замисъла и не се откроява научна новост, са характерни за публикационната активност на учените от УниБЕТ.