КОНСТИТУЦИЯТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – БОРИСЛАВ ТОШЕВ

From: Borislav Toshev [ bvtoshev at abv.bg ]
Sent: Wednesday, August 26, 2020 12:36 PM

КОНСТИТУЦИЯТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Илюзия е да се мисли, че една нова конституция ще реши проблемите на висшето образование и ще осигури на България качество на нейния научен и образователен сектор. Инструментите за решаване на проблемите са добре известни, но липсва компетентност и политическа воля за прилагането им.

През 2000 г. в Прага бе подписана за България разширената версия на Болонската декларация, с която се създаде общото Европейско образователно пространство. Новата версия на Болонската декларация категорично се противопостави на едно ново зловредно явление в световното висше образование, означавано като макдоналдизация на висшето образование. Това явление има в основата си представата, че висшето образование, дори в основния му вид (хумболдтовите университети), не е обществено благо, а стока, която може да се продава и за целите на продажбите може и безотговорно да се рекламира. В страни без силна или поругана научна и образователна традиция макдоналдизацията бързо намери подходяща почва.

В Болонската декларация от 2000 г. е казано ясно: „Образованието не е стока – Студентите не са клиенти – Университетът не е супермаркет“.

Формалните прилики на университетите със стопанските организации внушиха на академичното тяло и публиката, че ректорите на висшите училища са мениджъри. Затова българските ректори, макар че се оплакват от „тежките“ ректорски задължения и че държавата чрез Закона за висшето образование „спъвала“ стопанските им инициативи, винаги при избори кандидатстват за втори мандат. Мандатът на ректора е 4 години – при два мандата – 8 години. Ректорите чрез б. председател на Съвета на ректорите проф. Ваньо Митев започнаха лобиране в Народното събрание от Закона за висшето образование условието за мандатност на ректорската длъжност изобщо да отпадне.

Всичко това е много далеч от нормалното. 8 години административна дейност на професорите бързо води до тяхната научна деквалификация. Нормалното е ректорът – професор (изобщо не трябва да има ректори – доценти) със своите научни постижения и със световната си разпознаваемост на учен да привнася престиж към университета, който оглавявава. Не е нормално ректорът да свети в обществото с отразената светлина на институцията, която представя. Затова професори (и ректори, в частност) с персонален индекс на Хирш, h = 0, изобщо не трябва да има. Тези условия за ценз разбира се не са познати на публиката и по телевизията и радиото често канят такива „професори“ да коментират различни научни и образователни проблеми – това е абсурд, защото при h = 0 такива хора не са доказани учени и следователно и науката и образованието са вън от техните компетентности.

В днешна България има над 50 висши училища, повечето от които имат най-високата оценка, давана от Националната агенция по оценяване и акредитация. Задачата на НАОА е да осигури качеството на висшето образование. По данните на НАОА тази задача е изпълнена. Но по данните на Българската рейтингова система повече от половината от висшите училища в България не могат да докажат разпознавема научна дейност. Тъй като по аксиомата на висшето образование „преподаването и научните изследвания взаимно си принадлежат“, висшите училища без научна дейност не могат да бъдат институции на висшето образование. Има безброй индикации, че в България висшето образование е в плен на макдоналдизацията и от обшествено благо се е превърнало в обществена лъжа.

Данни за научната квалификация на част от ректорите в България са представени тук (данните са за 20 български висши училища).

Аграрен университет (оценка 9, 61)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 1.
Дисертация (доктор): Проучване на едногодишните детелини в ливадите и пасищата и естествено затревените земи в Странджанския район (1986 г.) – рецензенти: Киро Костов и Донка Недева

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив (оценка 9,14)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0.
Дисертация (доктор): Вокалната лирика на Фредерик Шопен, оп. 74: фонетични проблеми във връзка с изпълнителството (2007 г.) – рецензенти: Илка Попова и Милена Моллова

Академия на МВР (оценка 9,18)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0.
Дисертация (доктор): Полицейски контрол на чижденците в България (2000 г.) – рецензенти: Стефан Стойчев и Виолета Кръстева
Дисертация (доктор на науките): Управление на миграцията в Република България (2017 г.) – рецензенти: Татяна Янчева, Димитър Кайков и Александър Воденичаров.

Бургаски свободен университет (оценка 9,03)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0.
Дисертация (доктор): Система за групова организация на учебната дейност по български език в началното училище (1994 г.) – рецензенти: Петър Петров и Милена Васева
Дисертация (доктор на науките): Учебната задача по български език – основен фактор за изграждане на лингвистична компетентност в III и IV клас (2007 г.) – рецензенти: Маргарита Георгиева, Емилия Василева и Стойка Здравкова

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (оценка 9,21)
Ректор: професор с Индекс на Хирш, h = 0.
Дисертация (доктор): Усъвършенстване на контраразузнавателната дейност на канала на международния научен обмен (1990 г.) – Академия на федералната служба за безопасност – Руска федерация.

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (оценка 9,45)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0.
Дисертация (доктор): Текст и протекст в романа на Б. Л. Пастернак „Доктор Живаго“ (1998 г.) – рецензенти: Иван Цветков и Дечка Чавдарова

Висше военновъздушно училише „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия (основано 2019 г.)
Ректор:  бригаден генерал
Ректорът няма научна компетентност и няма дисертация за образователната и научна степен „доктор“

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ (оценка 9,59)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0.
Дисертация (доктор): Повишаване на ефективността на действията на ударните сили на ВМС в отбранителната операция на българската армия (1999 г.)
Дисертация (доктор на науките): Изграждане и използване на системата за защота на морския суверинетет на Република България в променящите се среда за сигурност (2007 г.)

Висше строително училище „Любен Каравелов“ (оценка 8,98)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (доктор): Тенденции в структурното развитие на големите градове и системата на обществените им центрове: по примера на гр. София (1989 г.) – рецензенти: Владимир Роменски и Веселина Троева
Дисертация (доктор на науките): Териториалното устройство като нормативен регламент: теоретични особености и научно-приложни проблеми на териториалното устройство в България като законодателен нирмативен регламент (2016 г.) – рецензенти: Атанас Ковачев, Иван Никифоров и Мария Шишманова

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ (оценка 9,10)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (доктор): Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия (2008 г.) – рецензенти: Евгени Василев и Екатерина Величкова

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив (оценка 9,03)
Самореклама: Академия за лидери
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (доктор): Форма и големина на полетата, напоявани със съвременна дъждовална техника (1987 г.) – рецензенти: Васил Василев и Георги Колев

Висше училище по застраховане и финанси – София (оценка 9,97)
Ректор: доцент с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (доктор): Паричните отношения на стопанските организации и възможности за тяхното икомико-математическо моделиране (1982 г.) – рецензенти: Методи Христов и Камен Миркович

Висше училище по мениджмънт – Варна (оценка 8,51)
Ректор: доцент с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (доктор): Сравнения на брутния продукт и частни показатели на ефективността в България и други страни: методология на сравнения и анализ (1990 г.) – рецензенти: Михаил Савов и Васил Вутов

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив (оценка 9,01)
Самореклама: Лидер във висшето образование
Президент: професор, доктор на политическите науки с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (доктор): Сталинизмът като модел на тоталитарно общество (1995 г.) – рецензенти: Минчо Семов и Христо Кьосев
Дисертация (доктор на науките): Политическият пазар – теории, техники, модели (2008 г.) – рецензенти: Георги Янков и Трендафил Митев

Висше училище по телекомуникации и пощи (оценка: 8,56)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (доктор): Оптимизация на производствени системи при тяхното преструктуриране (2007 г.) – рецензенти: Георги Цветков и Димитър Дамянов

Военна академия „Георги Сава Раковски“ (оценка 9.06)
Началник: генерал с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (доктор): Концептуален модел на системата държавност – сигурност (2018 г.) – рецензенти: Евгени Манев и Валентин Станков

Европейски политехнически университет – Перник (оценка: 6,49)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (кандидат на техническите науки) – от Енергетическия институт в Москва

Икономически университет – Варна (оценка 9,28)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (доктор): „Потребителска удовлетвореност – лоялност“ в българската циментова индустрия (2004 г.) – рецензенти: Димитър Стоянов и Боян Дуранкев

Колеж по туризъм – Благоевград (оценка 5.90)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (доктор): Развитие и трансфер на двигателните способности в уроците по физическо възпитание и труд и техника: 10 – 13 годишни ученици (1997 г.) – рецензенти: Светлана Димитрова и Николай Божков

Лесотехнически университет (оценка: 9.00)
Ректор: професор с индекс на Хирш, h = 0
Дисертация (доктор): Проучване на естествените популации от обикновена бреза (Betula pendula Roth) в Западна България и отбор на ценни декоративни форми (1988 г.) – рецензенти: Пенчо Ганчев и Величко Гагов
Дисертация (доктор на науките): In vitro размножаване на стопански ценни генотипове на обикновена бреза (Betula pendula Roth) (2017 г.) – рецензенти: Александър Хараланов, Цветана Найденова и Димитър Павлов

Дадените сведения са за 20 висши училища. Картината за останалите висши училища до 53 е почти същата, която виждате тук.

Изобщо за 30 години хаотично развитие нещата изглеждат много отклонени от нормалното. Не допускам, че едно движение към нормалното вече е възможно. Причината е в общото съгласие в обществото нищо да не се променя: създаденото състояние устройва всички – академичните състави, ректорите, политическите фактори, широки слоеве от населението. Именно макдоналдизацията и хаосът в системата позволи много хора от всякаква администрация и публичния сектор – от общинска до средните и висшите етажи на властта – да добавят много дипломи в своите биографии – по няколко в първата степен (включително “право”) и много в магистърската степен – редовно, задочно и дистанционно у нас, пък и в странство. Разбира става дума за “обучение” без или със символичен учебен процес. Биографиите на публичните хора са публични – прегледайте ги и ще видите колко далеч е отишъл този процес.

БОРИСЛАВ ТОШЕВ