Предизвикателствата на Герджиков

Subject: Предизвикателствата на Герджиков
Date: Sat, 28 Dec 2019 17:14:49
From: llazarov AT karb.info
To: bulgarianscienceproblems AT yahoogroups.com

Предизвикателствата пред висшето образование и Софийския университет според ректора на най-стария и голям наш университет изпаднал от първите 800 в класациите и изключен от Европейската университетска мрежа:

Кое е най-важното събитие или предизвикателство за Софийския университет през 2019 година?

През 2019 г. чествахме 200-годишнината на Евлогий Георгиев и 195-годишнината на брат му Христо – юбилеи, които са важни не само за Софийския университет, на който братята са големи дарители, или за град Карлово, където те са родени. Родолюбивата дейност на двамата братя е повод да си спомняме постоянно, че богатството няма смисъл, ако не се споделя, и че средствата, дадени за образование, са най-добрата инвестиция за развитието на икономиката.

Кое е основното предизвикателство пред университета, а и пред образованието и науката за 2020 г.?

През 2020 г., а и през следващите, най-важното е образованието да се развива със скоростта, с която напредва технологичната революция, което не е лесно. Два от трите центъра за върхови постижения, за които Софийският университет спечели финансиране, са посветени на големите данни и изкуствения интелект, участваме и в център, свързан с нанотехнологии и нови материали. Това ни дава шанс да бъдем в крак с най-перспективните и бързо развиващи се изследователски области.

Предизвикателството и за Университета, и за висшето образование не само в България е в това, не само научните изследвания, а и методите на преподаване и учебното съдържание да не изостават от бързото развитие на знанието.

https://www.mediapool.bg/prof-anastas-gerdzhikov-sredstvata-za-obrazovanie-sa-nai-dobrata-investitsiya-za-razvitieto-na-ikonomikata-news301743.html