в. Дневник: Бяс ли беше това? През 1989 г. хиляди не искаха мюсюлманите да имат права

Subject: Преди 30 години
Date: Sun, 29 Dec 2019 16:54:19
From: llazarov AT karb.info
To: bulgarianscienceproblems AT yahoogroups.com

Стефан Дечев: Бяс ли беше това? През 1989 г. хиляди не искаха мюсюлманите да имат права.
https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/12/29/4010466_bias_li_beshe_tova_hiliadi_ne_iskaha_prez_1989_g/?ref=home_layer2