ОТИДЕ СИ АКАДЕМИК СЕНДОВ

Subject: ОТИДЕ СИ АКАДЕМИК СЕНДОВ
Date: Tue, 21 Jan 2020 09:38:34
From: llazarov <llazarov@karb.info>
To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com

Като политик по време на прехода той бе лансиран от БСП но постоянно се дистанцираше от тази партия. Той си остана безспорен авторитет в БАН. Вдъхновител на Закона за БАН и на Закона за висшето образование, двайсет години по-късно той видя техните недостатъци и изигра важна роля за формулирането на проблемите на БАН и на висшето образование. Той насочи Министъра на образованието и науката към тези проблеми. Той уважаваше много bulgarianscienceproblems, подкрепяше идеите, критиките и предложенията на този дискусионен блог.