КАКВО ИСКА СОФИЯ ОТ СКОПИЕ?

from: llazarov via bulgarianscienceproblems
date: Sep 26, 2020, 6:46 PM

КАКВО ИСКА СОФИЯ ОТ СКОПИЕ?

България не може да отрича съществуването на официален (книжовен) македонски език защото той, макар и изкуствено създаден, съществува. Говоримият македонски език е бил диалект на българския. Холандският говорим език е (бил) диалект на немския, но съществува холандски официален книжовен език. В Швейцария се говори немски диалект но официалният език за немскоговоряша Швейцария, на който излизат вестници и др, не е немски а т.н. schwitzerdeutsch. Само Австрия е приела немския официален език за свой официален език.

Стандартизираният книжовен език води до това че говоримият започва да го следва. Аз си спомням като дете, непосредствено след войната, в София никой не казваше хляб и мля́ко, а хлеб и млеко́. България сама си е виновна че със създаването и последващите реформи на българския книжовен език го е отдалечавала от македонския диалект. През 1870 г Кузман Шапкарев е предлагал официализирането на по-друг книжовен език, включващ някои особености на македонския диалект, но Марин Дринов се възпротивил. Все пак, създаденият официален език (правопис) е обединил (с е-двойно) търновско-шуменския говор със софийско-кюстендилския. С реформата след войната официалният език съответства само на някогашния търновско-шуменски говор.

Според мен, България заема грешна позиция. Трябва да се признае македонския език, да се направят компромиси, като много ТВЪРДО се изиска само премахването от всички македонски учебници и официални документи – ПОСОЧЕНИ КОНКРЕТНО – твърденията че е съществувала македонска идентичност преди Първата световна война.

Лазарин Лазаров