Знаково обръщение поставя началото на нов научен и политически подход

from: llazarov via bulgarianscienceproblems
date: Oct 6, 2020, 11:04 AM

ИСТОРИЦИ И КУЛТУРОЛОЗИ ВЪСТАВАТ СРЕЩУ ОСТАРЯЛАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИОГРАФИЯ И ПОПУЛИСТКО-НАЦИОНАЛИСТИЧНО РАЗБИРАНЕ НА ИСТОРИЯТА

Знаково обръщение поставя началото на нов научен и политически подход

НАЙ-ПОСЛЕ! Най-после част от българските историци официално надигат глас срещу примитивното колективистично разбиране на историческата наука, срещу замръзналата от времето на Първата световна война Георги Марков-а историография.

Уважаеми колеги, изненадващо, вчера в медиите се появи едно ОБРЪЩЕНИЕ, подписано от 27 историци и учени в полето на хуманитарните и социални науки, което стъписа „македонстващите” български историци и политици. В очакване на реакция съм убеден, че този документ ще има голямо значение, че ще се окаже в известен смисъл „исторически”, поставяйки началото на един прелом както в българската историческа наука, така и в отношенията ни със Северно македонската държава. Става въпрос за „ОБРЪЩЕНИЕ на български историци и учени в полето на хуманитарните и социални науки във връзка с Разяснителния меморандум относно отношенията на Република България с Република Северна Македония”:

Прочетете този документ! В него не само се твърди че „процесът на формиране на македонската нация не се различава същностно от пътя, по който са формирани и другите нации”, че всички стандартизирани езици са в някакъв смисъл изкуствени”, че проблемът на България е „господството на едно изживяло времето си, романтично и митологично историографско мислене”. В този документ направо се казва че „е необходима принципна смяна на парадигмата в историческото мислене, за която е крайно време да бъдат отворени и българските медии”.

Крайно време беше да се разбере че нашата историческа наука прекалено робува на нацията и националната идентичност, че историята трябва да бъде не толкова политическа, колкото социална. Че съвременните хуманитарни и социални науки и особено съвременната историография са отишли напред. Че примитивния популизъм и национализъм на българските „патриоти” са обречени.

Лазарин Лазаров