СТЕНОГРАМАТА НА ЗАСЕАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОБРАЗВАНИЕ И НАУКА НА НС ОТ 2.12.2020

From: llazarov [llazarov at karb.info]
Sent: Saturday, December 12, 2020 11:34 AM
Subject: Стратегията за висшето обазование

ИЗ СТЕНОГРАМАТА НА ЗАСЕАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОБРАЗВАНИЕ И НАУКА НА НС, СЪСТОЯЛО СЕ НА 2.12.2020

ДНЕВЕН РЕД: Точка единствена. Разглеждане на Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г., № 002-03-15, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2020 г.

—————-
Министър К. Вълчев:
Нашите висши училища са малки не само за нашия пазар, още по-малки са да влязат в радара на международния пазар на висше образование, който става все по-глобализиращ се, и те стават все по-малки точки на този радар – да не кажа, че не се виждат.
———————
От днешна гледна точка категорично можем да кажем – пазарният модел в системата на висшето образование доведе до повече негативи, отколкото позитиви.
——————–
Н.п. Иво Христов:
Държавата, тоест различните елити, които се изместваха в системата на върха на управление, включително и в системата на висшето образование, проявяваха пълно неразбиране, некомпетентност и незаинтересованост към системата. Към нея беше добавен  и квазипазарен принцип на управление.
—————–
Създадохме Агенция за акредитация, резултатът е нулев от нейната работа.
———————–
Истината е, че промяната няма да дойде от системата на самите висши училища.
————–
Министър К. Вълчев:
Проблем при системата на държавно финансираното висше образование е, че липсва отговорният собственик. Тоест не е задължително да я има стратегическата отговорност. Съответно има дефицит на отговорност и отчетност.
———————–
Н.п.  Николай Цонков: Виждам как компетенциите са приоритет, първостепенни, за сметка на знанието, което трябва да е базата. Защо смятам така? Защото фундаменталната наука, на която също не сте обърнали достатъчно внимание, фундаменталните изследвания създават знанието, познанието, което може да е генератор и на икономиката.
Тук не съм съгласен – най-малката роля и функция на системата на образованието, включително висшето образование и науката, е да обслужват пазара на труда.
———————–
Н.п, Станислав Станилов:
С какво не се справи досегашното управление? Не успя да се справи с контрола, оценката , тоест не успя да се справи с Националната агенция за оценяване и акредитация.  Не можа да накара НАОА да дава компетентни, обективни оценки на работата на университетите. НАОА се заинати и правилно си разположи стратегията против промените. Дойде краят на мандата и ние не успяхме да се справим с тях. Те просто правеха и правят каквото си искат. Това за мен е истината.
В тази стратегия аз не видях, или не съм внимавал чак толкова, какво ще стане с оценката и акредитацията, защото там е заровено кучето на провала.