Коментара на проф. И. Евгениев

From: llazarov at karb.info
Sent: Sunday, March 01, 2020 9:13 AM
Subject: RE: [bulgarianscienceproblems] Коментара на проф. И. Евгениев

“Страхувам се, че ще се закрием като научна общност (доколкото още има някой да мърда с мозъка си), защото се прави всичко възможно да се гони всеки, който не се “вписва”. 

На мое предложение (вече стават 7-8 години) за създаване на нова специалност (с подготвен учебен план), която да отговаря на модерното търсене, тенденции в техниката и пазар на труда, отговорът беше, че така се засягат човешки съдби и не мога да оставям хората без работа. Изглежда университетите са социални заведения, а не място за развитие.

В цял свят в научните среди има много място за завист, пречки, противопоставяне, подтискане и всички други отрицателни човешки прояви, но където има държавнически подход и НАТИСК, това се елиминира значително. Тук у нас е рай за майсторите на административното промъкване нагоре и на специалисти по “усвояване на средства”.

Много верни наблюдения. Основната причина се корени в модела на управление на българските университети и на БАН, залегнал съответно в ЗВО и в Закона за БАН. За университетите и научните институти е характерно несъответстващо на световната практика затворено колективистично самоуправление излизащо извън рамките на академичната автономия. Университетите и научните институти служат на себе си, а не на обществото. Държавата и обществеността не могат да влияят на управлението. Това води до „социално” пазене на статуквото, заобикаляне/занижаване на критериите за академично израстване и неконкурентоспособност в международен план.

А иначе, наистина който иска да прави фундаментална наука трябва да си намира пари сам.