КАК ОРГАНЪТ НА СУБ СПИСАНИЕ ‘НАУКА’ МОЖЕ ДА СТАНЕ РЕНТАБИЛНО И МНОГО ПО-ЧЕТЕНО

  1. Подмени незабавно и ИЗЦЯЛО Редколегията!
    В нея от много години наред се мъдрят едни и същи лица начело с комунистически функционери отпреди 1989 г като 80-годишните Александър Александров, Михаил Виденов, Георги Марков, средната възраст е над 70 години.
  2. Вкарай подходящи платени реклами и търговски съобщения!
    Направи списанието да излиза всеки месец с подходяща структура и дизайн.
  3. Въведи постоянна рубрика-приложение отразяваща движението на учените!
    В това приложение давай редовна информация за ВСИЧКИ обявени конкурси за научни длъжности и докторанти.