От Комисията за образование и наука на НС – проф. И. Евгениев

From: Ivan Evgeniev [iei AT tu-sofia.bg] Sent: Saturday, February 29, 2020 9:49 PM Subject: Re: [bulgarianscienceproblems] От Комисията за образование и наука на НС В България нямаме никакви национални насоки за развитие, а оттам и развитие на науката. Все пак наука не се прави във вакуум и на голо поле. Финансирането на …

От Комисията за образование и наука на НС

From: llazarov at karb.info Sent: Thursday, February 27, 2020 10:26 PM Subject: От Комисията за образование и наука на НС Из стенограмата на заседанието на Комисията за образование и наука на НС на 19.2.2029 разглеждащo Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология ———————————— ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА (представител на КТ Подкрепа): Българската академия на …

RE: 75 години СНРБ / СУБ

From: Nikolay Yanev [yanev AT math.bas.bg] Sent: Wednesday, February 26, 2020 5:39 PM To: ‘llazarov’ [bsp AT bulgarianscienceproblems.info] Subject: RE: [bulgarianscienceproblems] 75 години СНРБ/СУБ Парадоксално, но факт! Тридесет години след падането на комунизма стари комунистически номенклатури, агенти на ДС/КГБ (явни и тайни), продължават да се подвизават по разни организации, комитети и дружества, …

75 години СНРБ / СУБ – защитна крепост на учените-комунисти

From: llazarov AT karb.info Sent: Tuesday, February 25, 2020 9:58 AM To: ‘bsp AT bulgarianscienceproblems.info’ Subject: 75 години СНРБ/СУБ СУБ – защитна крепост на учените-комунисти В края на миналата година се състояло тържествено събрание посветено на 75 години от създаването на Съюза на учените в България, на което слово произнесъл някой си …

Бранители на университетското статукво

From: llazarov AT karb.info Sent: Tuesday, 4 February 2020 09:40:44 AM To: bsp AT bulgarianscienceproblems.info Subject: Бранители на университетското статукво МИНИСТЪР И ДЕПУТАТИ СЕ КРИЯТ ОТ БРАНИТЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО СТАТУКВО ЗА ДА МОГАТ ДА ИЗМЕНЯТ ЗВО Българските университети отсъстват от световните рейтингови системи затънали в дълбока криза. Те процъфтяха на регионална база …

НА КОГО ПРЕЧАТ НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЦЕНЗЕНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТА

Subject: НА КОГО ПРЕЧАТ НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЦЕНЗЕНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТА Date: Mon, 27 Jan 2020 21:03:40 From: llazarov AT karb.info To: bulgarianscienceproblems AT yahoogroups.com Общонационалните изисквания на които трябва да отговарят членове те на журита при избор на доценти и професери бодат в очите на примитивни и недобросъвестни …

КРИТИКА И ОТГОВОР

Subject: КРИТИКА И ОТГОВОР Date: Sat, 25 Jan 2020 11:58:05 From: llazarov AT karb.info To: bulgarianscienceproblems AT yahoogroups.com КРИТИКА И ОТГОВОР (От протокол на заседание на Комисията за наука и образование на НС за законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование) Проф. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Факт е, че …

ОТИДЕ СИ АКАДЕМИК СЕНДОВ

Subject: ОТИДЕ СИ АКАДЕМИК СЕНДОВ Date: Tue, 21 Jan 2020 09:38:34 From: llazarov <llazarov@karb.info> To: bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com Като политик по време на прехода той бе лансиран от БСП но постоянно се дистанцираше от тази партия. Той си остана безспорен авторитет в БАН. Вдъхновител на Закона за БАН и на Закона за …

в. Дневник: Бяс ли беше това? През 1989 г. хиляди не искаха мюсюлманите да имат права

Subject: Преди 30 години Date: Sun, 29 Dec 2019 16:54:19 From: llazarov AT karb.info To: bulgarianscienceproblems AT yahoogroups.com Стефан Дечев: Бяс ли беше това? През 1989 г. хиляди не искаха мюсюлманите да имат права. https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/12/29/4010466_bias_li_beshe_tova_hiliadi_ne_iskaha_prez_1989_g/?ref=home_layer2

Предизвикателствата на Герджиков

Subject: Предизвикателствата на Герджиков Date: Sat, 28 Dec 2019 17:14:49 From: llazarov AT karb.info To: bulgarianscienceproblems AT yahoogroups.com Предизвикателствата пред висшето образование и Софийския университет според ректора на най-стария и голям наш университет изпаднал от първите 800 в класациите и изключен от Европейската университетска мрежа: Кое е най-важното събитие или …