СЛУЧАЯТ ТЕРЗИЕВ

Да се върнем на случая Веселин Терзиев, който за 4 години защитава 4 докторски дисертации (3 за д-р на науките) и заема академичната длъжност ‘професор’ в 3 университета. Независимо от това доколко законосъобразно са проведени различните процедури, тези обстоятелства, сами по себе си, недвусмислено показват че нещо не е наред. …

БРАВО, ПРОФ. СТАНИЛОВ!

От стенограмата на заседанието на Комисията за образвание и наука на НС, състояло се на 27.1.2021 г. Разисквания по т.2 от дневния ред: 2. Разглеждане на второ гласуване на Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология, № 002-01-4, внесен от Министерски съвет на 8 януари 2020 г. ОТ ДИСКУСИЯТА …

МОРАЛ И ЗАКОН

Има едно нещо, което стои над Закона  и това е Моралът. Всъщност Моралът е този, който създава законите и следи за тяхното изпълнение. „Достатъчно е да си припомним неотдавнашното престъпно комунистическо минало, започнало с така наречения“Народен съд“, пародия на законност. „Законът е врата у поле“, така се беше произнесъл народът. …

СТЕНОГРАМАТА НА ЗАСЕАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОБРАЗВАНИЕ И НАУКА НА НС ОТ 2.12.2020

From: llazarov [llazarov at karb.info] Sent: Saturday, December 12, 2020 11:34 AM Subject: Стратегията за висшето обазование ИЗ СТЕНОГРАМАТА НА ЗАСЕАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОБРАЗВАНИЕ И НАУКА НА НС, СЪСТОЯЛО СЕ НА 2.12.2020 ДНЕВЕН РЕД: Точка единствена. Разглеждане на Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето …

Re: БАН ИСКА ПОВЕЧЕ ДЪРЖАВНИ ПАРИ

Уважаеми колеги, Както всички знаем по времето на т.нар. „социализъм“ българската наука се развиваше копирайки модели от съветската, със всичките плюсове и минуси на последната. Един от големите минуси на съветската наука е липсата на гъвкавост. Структурите са бетонирани, научни колективи работят по една и съща тема в продължение на …

Re: БАН ИСКА ПОВЕЧЕ ДЪРЖАВНИ ПАРИ

Наливането на пари в системата на ВО и науката не е продуктивно. И БАН и ССА и държавните ВУ се нуждаят от сериозна реформа, която трябва да радикално да промени начина по който се управляват, както на ниво институция, така и национално ниво. Съществено трябва да се промени системата за …

Re: БАН ИСКА ПОВЕЧЕ ДЪРЖАВНИ ПАРИ

В принципа “БАН е неефективна  и нереформирана и затова няма да дадем пари” има немалко лицемерие. Отдавна защитавам проектното финансиране като лечебно средство за ситуацията в БАН, но то трябва, допустимо е, да се прилага само временно. Всъщност се оказа, че от първите обсъждания, които проследих (а в някои и участвах) …

КАК ОРГАНЪТ НА СУБ СПИСАНИЕ ‘НАУКА’ МОЖЕ ДА СТАНЕ РЕНТАБИЛНО И МНОГО ПО-ЧЕТЕНО

Подмени незабавно и ИЗЦЯЛО Редколегията! В нея от много години наред се мъдрят едни и същи лица начело с комунистически функционери отпреди 1989 г като 80-годишните Александър Александров, Михаил Виденов, Георги Марков, средната възраст е над 70 години. Вкарай подходящи платени реклами и търговски съобщения! Направи списанието да излиза всеки …

ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО – Наука и политика

from: Borislav Toshev via bulgarianscienceproblems date: Oct 7, 2020, 9:10 AM ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Наука и политика БОРИСЛАВ ТОШЕВ Към 1947 г. България се отказа от традициите си в организирането на висшето образование и научната дейност и възприе в пълна степен съветския образователно-научен модел. Това е модел на …

Знаково обръщение поставя началото на нов научен и политически подход

from: llazarov via bulgarianscienceproblems date: Oct 6, 2020, 11:04 AM ИСТОРИЦИ И КУЛТУРОЛОЗИ ВЪСТАВАТ СРЕЩУ ОСТАРЯЛАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИОГРАФИЯ И ПОПУЛИСТКО-НАЦИОНАЛИСТИЧНО РАЗБИРАНЕ НА ИСТОРИЯТА Знаково обръщение поставя началото на нов научен и политически подход НАЙ-ПОСЛЕ! Най-после част от българските историци официално надигат глас срещу примитивното колективистично разбиране на историческата наука, срещу …